Business Movement

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ส่งความห่วงใยมอบชุดตรวจ ATK ให้ 10 โรงเรียน 7 จังหวัด

31 May 2022

ท็อปส์ มาร์เก็ต , เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ส่งมอบความห่วงใยให้กับน้อง ๆ นักเรียน และ บุคลาการทางการศึกษาในพื้นที่ขาดแคลน เดินหน้ามอบชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด – 19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด ให้กับ 10 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 ในช่วงที่มีการเปิดภาคเรียน ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและโรงเรียน สร้างความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยให้กับทุกคน โดยมี 10 โรงเรียน ที่ได้รับมอบชุดตรวจ ATK ได้แก่

โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์, โรงเรียนบ้านพระนอน จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จังหวัด อยุธยา, โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย, โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้), โรงเรียนวัดมงคลวราราม จังหวัดภูเก็ต