Business Movement

ท็อปส์ หนุนสินค้า GI ปิดดีลล่วงหน้าซื้อเงาะนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีกว่า 100 ตัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านำรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

26 December 2022

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนายชัยรัตน์ เพชรดากูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สินค้าอาหารสด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชน เซ็นสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าสินค้า GI “เงาะโรงเรียนนาสาร” กับสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร กว่า 100 ตัน เตรียมนำจำหน่ายที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด และ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั่วประเทศ พร้อมลงนามความร่วมมือสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าปลาเม็งสุราษฎร์ธานีกับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับอาหารพื้นบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานและพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สุราษฎร์ธานี

สำหรับการลงนามสั่งซื้อเงาะนาสารล่วงหน้าเป็นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ซึ่งการรับซื้อตรงผลผลิตทำให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป และท็อปส์ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงมาจำหน่ายให้กับลูกค้าของท็อปส์ ซึ่งเงาะโรงเรียนนาสาร เป็นสินค้า GI ที่ได้รับการยอมรับ มีรสชาติหวาน กรอบ เนื้อร่อนไม่ติดเมล็ดที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ