ข้อมูลบริษัท

เราคือผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และยังเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศอิตาลี

ประวัติบริษัท

จากจุดเริ่มต้นของร้านค้าปลีกเล็กๆ สู่การเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าปลีก

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490

ผู้นำองค์กร

ผู้นำของเซ็นทรัล รีเทล ได้วางยุทธศาสตร์องค์กร ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และผลักดันให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้บริการทุกคน

รางวัล และเกียรติประวัติ


ดูทั้งหมด