ประวัติบริษัท

กลุ่มเซ็นทรัลเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2490 ในรูปแบบร้านค้าเล็กๆของครอบครัว ใจกลางกรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจการโดยคุณเตียง จิราธิวัฒน์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2499 คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ บุตรชายคุณเตียง ได้ขยายกิจการจำหน่ายสินค้าทั่วไป สู่ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเซ็นทรัล ในย่านวังบูรพา

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์กว่า
72 ปี ของเรา

คุณเตียง และคุณสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจิราธิวัฒน์ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของเซ็นทรัลที่การค้าขายเติบโตอย่างรวดเร็ว และด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของคุณเตียง และคุณสัมฤทธิ์ ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เป็นครั้งแรกของเมืองไทยมากมาย ทั้งการนำเข้าแบรนด์เครื่องสำอางต่างประเทศ, การเป็นธุรกิจรายแรกที่ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า, ริเริ่มการติดป้ายราคา, ริเริ่มการใช้บาร์โค้ดในการจ่ายเงิน และยังเป็นผู้ค้าปลีกรายแรกของไทยที่จัดทำลอยัลตี้โปรแกรมสำหรับลูกค้าอีกด้วย

ภายใต้การบริหารงานของครอบครัวจิราธิวัฒน์ กลุ่มเซ็นทรัลถือเป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกไทยที่เป็นที่รู้จัก และประสบความสำเร็จสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิสัยทัศน์ที่เฉียบคมในแบบของจิราธิวัฒน์ได้ถูกส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดการขยายธุรกิจต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในรูปแบบออมนิแชแนล เพื่อที่จะผลักดันธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง และสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มเซ็นทรัลสามารถครองความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกหลากหลายประเภทได้ตลอดไป


Our heritage (2490-2562)