ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านรูปแบบ และช่องทางที่หลากหลาย โดยมีแบรนด์ค้าปลีก และการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออมนิแชแนล สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท

การทำธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ระบบนิเวศทางธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ที่ช่วยดึงดูดแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนการผนึกกำลังทางธุรกิจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ความสำเร็จที่ผ่านมาในการเข้าซื้อกิจการ และการขยายธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ

ทีมผู้บริหารที่มากความสามารถและประสบการณ์ และประสบการณ์ จากการผสมผสานที่ลงตัวของผู้บริหารมืออาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก