บิ๊กซี (โก!)

บิ๊กซี คือ เชนไฮเปอร์มาร์เก็ต และรีเทล พลาซ่าที่เป็นแฟล็กชิปสโตร์ ของเซ็นทรัล รีเทล ในประเทศเวียดนาม มุ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในราคาที่คุ้มค่า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าครอบครัว ปัจจุบันบิ๊กซี กำลังอยู่ในระหว่างการรีแบรนด์เป็นโก! ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ในประเทศเวียดนาม