ลานชี มาร์ท

ลานชีมาร์ท คือ ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กถึงกลางในพื้นที่ชานเมืองและชนบทของประเทศเวียดนามตอนเหนือ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่ตอบสนองต่อรสนิยมของลูกค้า โดยเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพชั้นนำจากในพื้นที่