เครือข่ายร้านค้าปลีก

เครือข่ายธุรกิจค้าปลีกของเราครอบคลุมทุกภูมิภาคหลักในประเทศไทย รวมไปถึงภูมิภาคต่างๆ ในประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เซ็นทรัล รีเทลมีเครือข่ายร้านค้าจำนวน 1,922 ร้านค้าใน 51 จังหวัดในประเทศไทย, 133 ร้านค้าใน 40 จังหวัดในประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้าจำนวน 9 สาขาใน 8 เมืองในประเทศอิตาลี

ร้านค้าปลีกของเซ็นทรัล รีเทล มีพื้นที่ขายสุทธิรวมประมาณ 2,998,656 ตร.ม. และศูนย์การค้าพลาซ่าของเรา มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวมจำนวน 516,823 ตร.ม.

1,922 ร้านค้า
ใน 51 จังหวัดในประเทศไทย
2,072 ร้านค้า
ทั่วโลก

ธุรกิจค้าปลีกผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย

เซ็นทรัล รีเทล บริหารแบรนด์ค้าปลีกที่มีความแตกต่างหลากหลาย มากกว่า 30 แบรนด์