อาณาจักรของเรา

อาณาจักรของเซ็นทรัล รีเทลในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี

จำนวนร้านค้าและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเทศไทย

54 จังหวัด

6 จังหวัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 48 จังหวัดในต่างจังหวัด

1,940 ร้านค้า

865 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 1,075 สาขาในต่างจังหวัด

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 2,656,000 ตารางเมตร

1,070,000 ตารางเมตรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 1,586,000 ตารางเมตรในต่างจังหวัด

ประเทศเวียดนาม

37 จังหวัด

129 ร้านค้า

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 316,000 ตารางเมตร

ประเทศอิตาลี

8 เมือง

9 ห้างสรรพสินค้า

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 59,000 ตารางเมตร