อาณาจักรของเรา

อาณาจักรของเซ็นทรัล รีเทลในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี

จำนวนร้านค้าและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเทศไทย

55 จังหวัด

7 จังหวัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 48 จังหวัดในต่างจังหวัด

1,952 ร้านค้า

901 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 1,051 สาขาในต่างจังหวัด

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 2,670,000 ตารางเมตร

1,091,000 ตารางเมตรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 1,579,000 ตารางเมตรในต่างจังหวัด

ประเทศเวียดนาม

37 จังหวัด

124 ร้านค้า

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 312,000 ตารางเมตร

ประเทศอิตาลี

8 เมือง

9 ห้างสรรพสินค้า

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 59,000 ตารางเมตร