อาณาจักรของเรา

อาณาจักรของเซ็นทรัล รีเทลในประเทศไทย, ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี

จำนวนร้านค้าและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ประเทศไทย

51 จังหวัด

6 จังหวัดในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล และ จังหวัดอื่นๆอีก 45 จังหวัด

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 2,631,616 ตารางเมตร

พื้นที่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 1,067,255 ตารางเมตร และพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ อีก 1,564,361 ตารางเมตร

1,922 ร้านค้า

849 ร้านค้าในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล และ 1,073 ร้านค้าในจังหวัดอื่นๆ

ประเทศอิตาลี

9 ห้างสรรพสินค้า

8 เมือง

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 57,720 ตารางเมตร

ประเทศเวียดนาม

40 จังหวัด

พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 306,147 ตารางเมตร

133 ร้านค้า