ฮาร์ดไลน์

จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้าตกแต่งบ้าน, สินค้าก่อสร้าง และสินค้าดีไอวาย มีแบรนด์สินค้าหลากหลายที่เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และตอบโจทย์คนรักบ้าน ทั้งสินค้าเพื่อการปรับปรุงบ้าน, ตกแต่งบ้าน, ซ่อมแซมบ้าน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เซ็นทรัล รีเทล บริหารธุรกิจกลุ่มฮาร์ดไลน์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

แบรนด์หลักภายใต้กลุ่มฮาร์ดไลน์