Life at Central Retail

3
Countries
38,294
Employees
2,086
Stores

อาชีพการงาน

องค์กรที่มีความหลากหลายทางกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น แฟชั่น ฟู้ด ฮาร์ดไลน์ และแบรนด์ชั้นนำ

โอกาส

องค์กรที่เต็มไปด้วยโอกาส ที่จะเรียนรู้ หาประสบการณ์ใหม่ๆในสายงานไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

ความท้าทาย

ความท้าทายในการร่วมผลักดันธุรกิจที่อยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เติบโตอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง

ความก้าวหน้า

องค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อม

องค์กรที่เต็มไปด้วยพนักงานผู้มากประสบการณ์และมีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติที่อยู่ในทุกสายอาชีพ

Testimonials

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ถ้าคุณกำลังมองหางานอยู่ สมัครได้เลยที่นี่

เปิดดูทั้งหมด

สัมผัสวัฒนธรรมองค์กรของเรา

นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เรายังมีมาตรฐานดำเนินงานที่เรียกว่า I·CARE เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ตั้งเป้าหมายในการทำงาน และคงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งวัฒนธรรมองค์กร ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวพวกเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว

สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่

รังสรรค์ความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ

ใส่ใจในลูกค้า

มอบบริการที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้า

ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

ทุกหน่วยจะก้าวหน้าไปด้วยกัน

จิตผูกพันพึ่งพา

สานสายสัมพันธ์อันดีและเกื้อกูลกันอยู่เสมอ

มุ่งรักษาจริยธรรม

มีจริยธรรมในการทำงาน

วิดีโอไฮไลท์

บทความไฮไลท์

ส่วนหนึ่งในหลากหลายบุคลากรที่มีศักยภาพ ร่วมถ่ายทอดการใช้ชีวิตและประสบการณ์ทำงานภายใต้ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลรีเทล รวมไปถึงมุมมองความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่สามารถสัมผัสได้จริง

ดูบทความทั้งหมด