ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม

ธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. (1) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ซูเปอร์สปอร์ต Central Marketing Group รีนาเชนเต เป็นต้น
  2. (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้านภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ เพาเวอร์บาย เหงียนคิม เป็นต้น
  3. (3) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี/Go! ลานชี มาร์ท เป็นต้น

โดยแต่ละแบรนด์ค้าปลีกจะมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น เครือข่ายร้านค้า รูปแบบร้านค้า สินค้าที่เสนอขาย กลยุทธ์ในการสื่อสารแบรนด์ (Branding) และจุดยืนทางการตลาด

ตารางด้านล่างแสดงถึงแบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญของเซ็นทรัล รีเทล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มแฟชั่น

ห้างสรรพสินค้า

81 สาขา

ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง

96 ร้านค้า

Brandshop

407 ร้านค้า


เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า

1,784 เคาน์เตอร์

พลาซ่า

22 สาขา

การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

Omni-channel

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
จำนวน 23 สาขา
ประเทศไทย

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นแบรนด์ค้าปลีกหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งนำเสนอสินค้านานาประเภทให้แก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายร่วมกับการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้รับการจัดอันดับให้เป็นห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 35.0 ในปี 2560 และร้อยละ 37 ในปี 2561 นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนพื้นที่ขายด้วยเช่นกัน

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์
จำนวน 49 สาขา
ประเทศไทย

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ได้รับการจัดอันดับเป็นห้างสรรพสินค้าอันดับสองในประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 17.0 (ตามหลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเท่านั้น) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนร้านค้าและพื้นที่ขายสุทธิในปี 2561

โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ เป็นพลาซ่าที่เน้นกลุ่มลูกค้าในเมืองรองโดยมีแบรนด์ค้าปลีกของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าของบุคคลภายนอกเป็นผู้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน และไลฟ์สไตล์ ทั้งนี้ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับสามในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากรายได้รวมจากการให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2560 จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ซูเปอร์สปอร์ต
จำนวน 209 สาขา
ประเทศไทย

ซูเปอร์สปอร์ต เป็นเครือร้านขายสินค้าเฉพาะทางขนาดกลางถึงใหญ่ซึ่งจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ซูเปอร์สปอร์ตได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ในปี 2561 ในหมวดร้านขายสินค้ากีฬา โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 39.2 ในปี 2560 และร้อยละ 35.8 ในปี 2561

Central Marketing Group หรือ “CMG”
จำนวน 294 สาขา
ประเทศไทย

Central Marketing Group หรือ “CMG” เป็นธุรกิจผู้แทนจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากต่างประเทศผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่สำคัญ และช่องทางค้าปลีกอื่น ๆ เช่น Brandshop ที่เป็นร้านเดี่ยว (Standalone) และการขายส่ง

Guess, Topshop, Polo Ralph Lauren, Clarins, Aesop, Lee และ Wrangler เป็นตัวอย่างแบรนด์ของบุคคลภายนอกที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายภายใต้หน่วยธุรกิจ Central Marketing Group โดยกลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์กว่า 40 แบรนด์ภายใต้ Central Marketing Group

รีนาเชนเต
จำนวน 9 สาขา
ประเทศไทย

รีนาเชนเต เป็นห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ซึ่งนำเสนอสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของใช้ในครัวเรือน สินค้าออกแบบ และสินค้าอาหารภายใต้แบรนด์จากประเทศอิตาลีและแบรนด์ระดับสากล ทั้งนี้ รีนาเชนเตได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลีเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาดของห้างสรรพสินค้า โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 44.7 ในปี 2560 และร้อยละ 48.1 ในปี 2561

กลุ่มฮาร์ดไลน์

ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง

230 ร้านค้า

การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

Omni-channel

ไทวัสดุ และ บ้าน แอนด์ บียอนด์
จำนวน 55 สาขา
ประเทศไทย

ไทวัสดุ มุ่งเน้นการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ บ้าน แอนด์ บียอนด์ เป็น แบรนด์ค้าปลีกหลักซึ่งจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ไทวัสดุได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับสามในประเทศไทยในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางเกี่ยวกับบ้านและสวนเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 3.5 ในปี 2561 นอกจากนี้ ไทวัสดุยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับสองในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางเกี่ยวกับบ้านและสวนเมื่อพิจารณาจากจำนวนพื้นที่ขาย ในปี 2561

เพาเวอร์บาย
จำนวน 104 สาขา
ประเทศไทย

เพาเวอร์บาย เป็นแบรนด์ค้าปลีกหลักซึ่งจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ เพาเวอร์บายได้รับ การจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาดในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะทาง โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับสองเมื่อพิจารณาจากจำนวนร้านค้าและจำนวนพื้นที่ขาย และมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 6.4 ในปี 2560 และร้อยละ 6.8 ในปี 2561

เหงียนคิม
จำนวน 71 สาขา
ประเทศเวียดนาม

เหงียนคิม เป็นร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางในประเทศเวียดนามซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพแก่ลูกค้าทั่วทั้งประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ เหงียนคิมได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับสามในประเทศเวียดนามในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะทาง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 2.6 ในปี 2560 และร้อยละ 2.5 ในปี 2561

กลุ่มฟู้ด

ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต

286 สาขา

ร้านสะดวกซื้อ

964 สาขา


พลาซ่า

38 สาขา

การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

Omni-channel

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
จำนวน 224 สาขา
ประเทศไทย

ท็อปส์ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ท็อปส์ มาร์เก็ตซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตเมือง ท็อปส์ เดลี่ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อม และท็อปส์ พลาซ่าซึ่งเป็นพลาซ่า ทั้งนี้ ท็อปส์ มาร์เก็ตได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาดในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย โดยในปี 2561 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 15.2

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพื้นที่ให้นั่งรับประทานภายในบริเวณร้านที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้า และการจำหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพ

แฟมิลี่มาร์ท
จำนวน 964 สาขา
ประเทศไทย

แฟมิลี่มาร์ท เป็นเครือร้านสะดวกซื้อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าอาหารและสินค้าอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันของลูกค้า ทั้งนี้ แฟมิลี่มาร์ทได้รับการจัดอันดับให้เป็นร้านสะดวกซื้ออันดับสามในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 4.8 ในปี 2560 และร้อยละ 4.8 ในปี 2561

บิ๊กซี / GO!
จำนวน 37 สาขา
ประเทศเวียดนาม

บิ๊กซี เป็นเครือไฮเปอร์มาร์เก็ตและพลาซ่าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอาหารคุณภาพชั้นนำและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทั้งนี้ บิ๊กซีได้รับการจัดอันดับให้เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตอันดับหนึ่งในประเทศเวียดนามเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาด จำนวนสาขา และพื้นที่ขาย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับสองเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาดและพื้นที่ขายในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม ในปี 2561 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์บิ๊กซีเป็นแบรนด์ “GO!” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม

ลานชี มาร์ท
จำนวน 25 สาขา
ประเทศเวียดนาม

ลานชี มาร์ท เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กถึงกลางในพื้นที่ชานเมืองและชนบทของประเทศเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของกลุ่ม บริษัทฯ ในการนำเสนอสินค้าที่ตอบสนองต่อรสนิยมของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพชั้นนำจากในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต