ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. (1) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ซูเปอร์สปอร์ต Central Marketing Group และรีนาเชนเต
  2. (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้านภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ เพาเวอร์บาย และเหงียนคิม
  3. (3) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี เวียดนาม และลานชี มาร์ท

โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีแบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท โดยแต่ละแบรนด์ค้าปลีกจะมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ แม้แบรนด์ค้าปลีกหลักหลายแบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินงานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งนำเสนอแบรนด์ค้าปลีกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และอาจยุติแบรนด์ค้าปลีกที่มีอยู่บางแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดค้าปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางด้านล่างแสดงถึงแบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

กลุ่มแฟชั่น

ห้างสรรพสินค้า

82 สาขา (1)

ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง

99 ร้านค้า

Brandshop

423 ร้านค้า


เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า

1,730 เคาน์เตอร์

พลาซ่า

23 สาขา

การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

Omni-channel

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
จำนวน 23 สาขา
ประเทศไทย

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นแบรนด์ค้าปลีกหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งนำเสนอสินค้านานาประเภทร่วมกับการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์
จำนวน 50 สาขา
ประเทศไทย

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดกลางที่เน้นการคัดสรรสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และได้พัฒนาธุรกิจพลาซ่าแบบ Lifestyle Center ภายใต้แนวคิด Eat Shop Play เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมือง

ซูเปอร์สปอร์ต
จำนวน 223 สาขา (2)
ประเทศไทย

ซูเปอร์สปอร์ต เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ตอบสนองเทรนด์การออกกำลังกายทุกรูปแบบ

Central Marketing Group หรือ “CMG”
จำนวน 291 สาขา (3)
ประเทศไทย

Central Marketing Group หรือ “CMG” ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและถือลิขสิทธิ์ของแบรนด์สินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอางชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย และเวียดนาม

รีนาเชนเต
จำนวน 9 สาขา
ประเทศอิตาลี

รีนาเชนเต เป็นห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์สัญชาติอิตาลีอายุกว่า 150 ปี ซึ่งถือเป็นธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในยุโรป ที่มีสาขาตั้งอยู่ในเมืองหลักทั่วอิตาลี

กลุ่มฮาร์ดไลน์

ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง

233 ร้านค้า

การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

Omni-channel

ไทวัสดุ และ บ้าน แอนด์ บียอนด์
จำนวน 58 สาขา
ประเทศไทย

ไทวัสดุ เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรขนาดใหญ่รูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ครบครัน

บ้าน แอนด์ บียอนด์ เป็นร้านค้าปลีกสินค้าตกแต่ง และต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

เพาเวอร์บาย
จำนวน 110 สาขา
ประเทศไทย

เพาเวอร์บาย เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที มือถือ แก็ดเจ็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

เหงียนคิม
จำนวน 65 สาขา
ประเทศเวียดนาม

เหงียนคิม เป็นร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านที่มีสาขาครอบคลุมทั่วเวียดนามกว่า 29 จังหวัด

กลุ่มฟู้ด

ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต

281 สาขา

ร้านสะดวกซื้อ

968 สาขา


พลาซ่า

40 สาขา

การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

Omni-channel

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
จำนวน 217 สาขา
ประเทศไทย

ท็อปส์ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่ และท็อปส์ พลาซ่า

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพื้นที่ให้นั่งรับประทานภายในบริเวณร้าน โดยเน้นประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้า และการจำหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพ

แฟมิลี่มาร์ท
จำนวน 968 สาขา
ประเทศไทย

แฟมิลี่มาร์ท เป็นร้านสะดวกซื้อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าอาหารและสินค้าอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันของลูกค้า

บิ๊กซี
จำนวน 39 สาขา
ประเทศเวียดนาม

บิ๊กซี เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้ายอดนิยมในเวียดนาม ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอาหารคุณภาพชั้นนำและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยบิ๊กซีอยู่ระหว่างกระบวนการรีแบรนด์สู่ “GO!”

ลานชี มาร์ท
จำนวน 25 สาขา
ประเทศเวียดนาม

ลานชี มาร์ท เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กถึงกลาง เน้นเปิดให้บริการแถบชานเมืองและเมืองรองในเขตทางตอนเหนือของเวียดนาม มีจุดขายที่การนำเสนอสินค้าคุณภาพที่เลือกสรรมาจากผู้ผลิตในท้องถิ่น

  1. (1) ไม่รวมห้างสรรพสินค้าโรบินส์จำนวน 2 สาขาในประเทศเวียดนาม
  2. (2) จำนวนร้านค้าสำหรับซูเปอร์สปอร์ตรวม Brandshop จำนวน 124 ร้านค้า และร้านขายสินค้าเฉพาะทางจำนวน 99 ร้านค้า
  3. (3) จำนวนร้านค้าสำหรับ CMG ไม่รวมเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าและ Brandshop จำนวน 8 ร้านค้าในประเทศมาเลเซีย