งบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 1.16 MB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 845.3 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563 374.43 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563 375.67 KB