งบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน 2562
งบการเงินประจำปี 2562 1.91 MB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 1.27 MB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 1.11 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 355.02 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562 420.96 KB