เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

วันที่ กิจกรรม ขนาดไฟล์ เว็บแคสต์ เอกสารนำเสนอ
16.10.2563 Corporate Day 2563 5.14 B
29.09.2563 OneASEAN Conference 2563 5.16 B
25.09.2563 Thailand Consumer Day 2563 - Super Stock Post Covid-19 5.16 B
09.09.2563 27th Annual Global Retailing Conference 2.92 B
28.08.2563 Thailand Focus 2563 5.25 B
17.08.2563 ​การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563 7.24 B
29.06.2563 Virtual ASEAN BEST Conference 2563 5.99 B
08.06.2563 Virtual Thailand Conference 2563 5.98 B
05.06.2563 Thai Corporate Day 2563 5.99 B
15.05.2563 ​การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563 4.76 B
02.03.2563 ​การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2562 8.13 B