ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

22 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร :
+662 650 3600 ต่อ 1703
อีเมล: