ราคาหลักทรัพย์

CRC
26.25 THB
-1.00(-3.67%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,983,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
317,076,775
วันก่อนหน้า
27.25
ราคาเปิด
27.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.25 / 19,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.50 / 881,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
26.00 - 27.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.70 - 42.25