ราคาหลักทรัพย์

CRC
27.75 THB
-0.75(-2.63%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,523,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
293,533,700
วันก่อนหน้า
28.50
ราคาเปิด
28.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27.75 / 11,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28.00 / 939,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
27.25 - 28.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.70 - 42.25