ข่าวสารองค์กร

“บ้านพิงพัก” ที่พักพิงเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนโอกาส

27 กันยายน 2562

เพราะเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการเอาชนะความเจ็บป่วยทางกาย เริ่มต้นที่การมีสุขภาพจิตใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้สานต่อโครงการ Women Cancer (วีเม่น แคนเซอร์) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรีที่ขาดโอกาส ให้มีความหวังและกำลังใจในการต่อสู้โรคร้ายด้วยการสร้างพลังใจจากตนเองและคนรอบตัว โดยระดมทุนเพื่อสนับสนุน “โครงการบ้านพิงพัก” (Pink Park Village) ศูนย์วินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นที่จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยในทุกระดับ ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” โดยเราเชื่อมั่นว่า “กำลังใจบำบัด” เปรียบเสมือนยาแห่งความสุขให้ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญโรคร้ายอยู่สามารถมีโอกาสหายได้เร็วขึ้นมากกว่า 50% ให้ผู้ป่วยได้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง แต่ยังมีกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างที่รักและพร้อมสนับสนุนเสมอ เราตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคมะเร็งในสตรี ที่นอกจากผู้ป่วยจะต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางกายภาพแล้ว หากไม่ได้รับความสะดวกสบาย และมีความกังวลใจถึงปัจจัยอื่นๆ เช่นทุนทรัพย์ในการรักษา และความสะดวกสบายระหว่างพักฟื้นหลังจากการรักษา จะทำให้อาการของโรคยิ่งลุกลามได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเซ็นทรัลจึงร่วมระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้าง บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่าที่พักในระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการใช้รังสีที่กรุงเทพฯ ใน “โครงการบ้านพิงพัก” ของ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีแนวคิดในการให้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิตของผู้ป่วยที่ขาดโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่กายภาพไปจนถึงจิตใจจากทีมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ดุจคนในครอบครัว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันสงบและร่มรื่น”

ทางด้าน นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เล่าว่า “ขณะนี้บ้านพิงพักเฟสแรกสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ในระหว่างการเตรียมระบบเพื่อเปิดให้บริการ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2563 ระหว่างนี้มูลนิธิฯ ยังต้องระดมทุนอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการและการดูแลผู้ป่วย เรามีกรรมการคัดกรองในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้ามาอยู่ที่บ้านพิงพัก โดยใช้เครือข่ายของสภากาชาดไทย ที่มีทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ โดยพิจารณาจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง เต้านมระยะสุดท้าย และต้องเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยที่มาอยู่กับเราทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี จากทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณภาพจนถึงวาระสุดท้าย

โครงการบ้านพิงพัก ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มต้นจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์ให้มี “ที่พึ่งของผู้หญิง” ที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย โดยไม่แสวงผลกำไร แก่คนไข้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ทั้งในระหว่างรับการรักษา หรือจนกระทั่งจากไป โดยเริ่มก่อสร้างโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2559 บนพื้นที่ 121 ไร่ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โครงการบ้านพิงพัก ประกอบด้วย ศูนย์กิจกรรมระหว่างวัน บ้านพักและสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 หลัง (รองรับผู้ป่วยได้ 16 ราย) และบ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา 1 หลัง (รองรับผู้ป่วยได้ 8 ราย) และมีแผนที่จะก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ( Cancer Rehabilitation Centre) รวมถึงบ้านพักสำหรับผู้ป่วยที่เหลือในเฟสต่อไป”

สำหรับโครงการ Women Cancer ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ UN Women (ยูเอ็น วีเม่น - องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ) ที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านการให้ความสำคัญกับผู้หญิงมาโดยตลอด โดยกลุ่มเซ็นทรัล ได้ริเริ่มเป็นสื่อกลางระหว่างชุมชน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งในสตรี และระดมทุนทรัพย์ ผ่านกล่องรับบริจาคจากลูกค้า การระดมทุนจากคู่ค้า และการจัดกิจกรรมทางการตลาด ภายใต้กลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ซูเปอร์สปอร์ต และซีเอ็มจี รวมถึง เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือสำหรับตรวจหามะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพที่สุด (Digital Mammogram) การปรับปรุงหอพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งในสตรีของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และล่าสุดมอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการบ้านพิงพัก

กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคน พร้อมเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ให้ข้ามผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและมีชีวิตต่อสู้เพื่อตนเอง และคนที่รักต่อไป