ข่าวสารองค์กร

คุณนิโคโล กาลันเต้ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม ในงาน Nestle Communication Director Conference

02 กันยายน 2562

คุณนิโคโล กาลันเต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล รีเทล ร่วมเป็น Keynote Speaker และเสวนาในหัวข้อ "Plastics & Sustainability" ในงาน Nestle Communication Director Conference Zone Asia, Oceania & Sub Saharan Africa

ภายในงาน คุณนิโคโล ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเนสเล่ ที่เข้าร่วมงานกว่า 40 ท่าน รวมถึงแชร์ความสำเร็จของแคมเปญ “Central Retail Love the Earth: Say No to Plastic Bags” ที่ได้ริเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยแคมเปญนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ใช้บริการร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทลเป็นอย่างมาก และเรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของการลดใช้ถุงพลาสติก 150 ล้านใบ ภายในปี 2562