ข่าวสารองค์กร

เซ็นทรัล รีเทล จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

23 เมษายน 2564

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2564 – บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ตรงกลาง) ประธานกรรมการ, นายญนน์ โภคทรัพย์ (ด้านขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ด้านซ้าย), กรรมการอิสระ ร่วมด้วยคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา