กิจกรรมเพื่อสังคม

เซ็นทรัล รีเทล ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาห้างสรรพสินค้า

08 กรกฎาคม 2564

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาสำคัญที่เราให้ความใส่ใจ เพราะกระทบทั้งต่อภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันของทุกคน “เซ็นทรัล รีเทล” จึงมีโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา เพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ไทวัสดุ ในประเทศไทย และ บิ๊กซี / GO! ในประเทศเวียดนาม รวม 25 สาขา ซึ่งตลอดปี 2563 เราสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ถึง 15,689 Mhw และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 35,011 ตัน CO2e