กิจกรรมเพื่อสังคม

กาแฟรักษ์ป่าภูชี้เดือน

15 กรกฎาคม 2564

“กาแฟรักษ์ป่าภูชี้เดือน” ผลผลิตที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าและสร้างรายได้ให้ชุมชนภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย ที่ได้เปลี่ยนจากทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างกาแฟทดแทน และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่เป็นป่าธรรมชาติ มีร่มเงาบนระดับความสูง 1,300-1,600 เมตร และมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ทำให้พื้นที่ของภูชี้เดือน สามารถปลูกและผลิตกาแฟได้ด้วยวิธีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% และให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว จากผลไม้ป่า ดอกไม้ป่านานาชนิด

เซ็นทรัลรีเทล ร่วมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน จากอดีตที่เคยทำไร่เลื่อนลอย สนับสนุนให้เปลี่ยนมาปลูกไม้ผลอย่างกาแฟ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการตัดไม้เพื่อทำการเกษตร โดยการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแล ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต รวม ทั้งรับซื้อผลผลิตและนำมาจัดจำหน่ายที่ Central Food Hall และ Tops Supermarket เพื่อสนับสนุนชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนปลายน้ำ

📍สนับสนุนกาแฟอาราบิก้าคุณภาพดี ได้ที่ Tops Supermaket
📱ดูวิดีโอ: https://youtu.be/sxUTIj4WSxQ

#CENTRALTham
#เซ็นทรัลทำ
#กาแฟภูชี้เดือน
#aboutgoodgoods