กิจกรรมเพื่อสังคม

'เซ็นทรัล รีเทล' ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการทำงาน ด้านคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคม

03 สิงหาคม 2564

สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ” เพื่อรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนร่วมสนับสนุนสังคมด้านคนพิการ และมีส่วนร่วมกับการสร้างความเท่าเทียมในสังคม

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานในภาคตลาดทุนร่วมกันผนึกกำลังเพิ่มการจ้างงานคนพิการ ภายใต้แนวคิด “เพิ่มการจ้าง มีการจัด ลดการจ่าย” เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ในนามบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ได้รับเชิญเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และแนวทางการทำงานด้านคนพิการ ซึ่งเราถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการจ้างงานคนพิการในอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมทั้งมีเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง