บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้รับเลือกจาก S&P Global (DJSI) ให้อยู่ใน Sustainability Yearbook Member 2022
ข่าวความยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้รับเลือกจาก S&P Global (DJSI) ให้อยู่ใน Sustainability Yearbook Member 2022

11 กุมภาพันธ์ 2565
ไทวัสดุ ร่วมแรงร่วมใจแบ่งปันน้ำใสให้น้องๆ 28 โรงเรียน  ขอบชายแดนภาคเหนือ
ข่าวความยั่งยืน

ไทวัสดุ ร่วมแรงร่วมใจแบ่งปันน้ำใสให้น้องๆ 28 โรงเรียน ขอบชายแดนภาคเหนือ

21 มกราคม 2565
“CRC” ปลื้ม ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2564 ผ่านการลงมือทำจริงบนกลยุทธ์ 4 มิติ
ข่าวความยั่งยืน

“CRC” ปลื้ม ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2564 ผ่านการลงมือทำจริงบนกลยุทธ์ 4 มิติ

20 ตุลาคม 2564
“ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า” เปลี่ยนขวดพลาสติกให้เป็นชุด PPE เพื่อมอบให้วัดและพนักงานเก็บขยะ
ข่าวความยั่งยืน

“ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า” เปลี่ยนขวดพลาสติกให้เป็นชุด PPE เพื่อมอบให้วัดและพนักงานเก็บขยะ

13 กันยายน 2564
เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ร่วมกับสภากาชาด เวียดนาม ได้สร้างและส่งมอบบ้านจำนวน 10 หลัง มูลค่า 450 ล้านด่ง (636,000 บาท) ให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการครองชีพ ใน 10 พื้นที่เมืองและจังหวัด
ข่าวความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ร่วมกับสภากาชาด เวียดนาม ได้สร้างและส่งมอบบ้านจำนวน 10 หลัง มูลค่า 450 ล้านด่ง (636,000 บาท) ให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการครองชีพ ใน 10 พื้นที่เมืองและจังหวัด

29 สิงหาคม 2564
เซ็นทรัล รีเทล ไม่หยุดส่งต่อความห่วงใย ร่วมสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ข่าวความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ไม่หยุดส่งต่อความห่วงใย ร่วมสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

26 สิงหาคม 2564
“ท็อปส์” ร่วมกับ สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย แบ่งปันอาหารส่วนเกิน  ผ่านโครงการ “Care and Share Food for All”  (ให้ใจและแบ่งปันอาหารสำหรับทุกคน)
ข่าวความยั่งยืน

“ท็อปส์” ร่วมกับ สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย แบ่งปันอาหารส่วนเกิน ผ่านโครงการ “Care and Share Food for All” (ให้ใจและแบ่งปันอาหารสำหรับทุกคน)

08 สิงหาคม 2564
'เซ็นทรัล รีเทล' ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการทำงาน ด้านคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคม
ข่าวความยั่งยืน

'เซ็นทรัล รีเทล' ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการทำงาน ด้านคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคม

03 สิงหาคม 2564
เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม บริจาคเตียงพับจำนวน 1,500 เตียง
ข่าวความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม บริจาคเตียงพับจำนวน 1,500 เตียง

22 กรกฎาคม 2564
กาแฟรักษ์ป่าภูชี้เดือน
ข่าวความยั่งยืน

กาแฟรักษ์ป่าภูชี้เดือน

15 กรกฎาคม 2564
เซ็นทรัล รีเทล ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาห้างสรรพสินค้า
ข่าวความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาห้างสรรพสินค้า

08 กรกฎาคม 2564
สัมผัสความสวยจากธรรมชาติ ด้วยผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย ที่เซ็นทรัล ชิดลม
ข่าวความยั่งยืน

สัมผัสความสวยจากธรรมชาติ ด้วยผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย ที่เซ็นทรัล ชิดลม

24 มิถุนายน 2564