ที่มาแห่งประวัติศาสตร์เซ็นทรัล

จากร้านชำเล็กๆ สู่กลุ่มค้าปลีกชั้นนำ...

ก้าวแรกของกลุ่มเซ็นทรัลได้เริ่มจากคุณเตียง จิราธิวัฒน์ ซึ่งเปิดร้านค้าเล็กๆ ของครอบครัวขึ้นในปีพ.ศ. 2490 และโดยการบริหารร่วมกับคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ บุตรชาย กิจการได้เติบใหญ่จนนำมาสู่การเปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแห่งแรกในย่านวังบูรพา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ความสำเร็จ ที่ผู้ก่อตั้งและครอบครัวได้นำพาเซ็นทรัลสู่การเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำ

ในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู คุณเตียงและคุณสัมฤทธิ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้พลิกโฉมวงการค้าปลีก และบุกเบิกรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เป็นครั้งแรกของเมืองไทยมากมาย ตลอดเวลาภายใต้การบริหารของครอบครัวจิราธิวัฒน์ กลุ่มเซ็นทรัลถือเป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกไทย ที่เป็นที่รู้จักและประสบความสําเร็จสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิสัยทัศน์ที่เฉียบคมของตระกูลจิราธิวัฒน์ได้ถูกส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดการขยายธุรกิจต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในรูปแบบออมนิชาแนล เพื่อที่จะผลักดันธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องและสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มเซ็นทรัล สามารถครองความเป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีกหลากหลายประเภทอย่างยาวนาน

ลำดับเหตุการณ์เส้นทางแห่งความสำเร็จ

ที่สานต่อไม่หยุดยั้ง

ตลอดเวลามากกว่า 7 ทศวรรษของการอยู่เคียงข้างลูกค้า เซ็นทรัล รีเทล มีช่วงเวลามากมายที่นับได้ว่ามีส่วนในการผลักดันเราสู่ความสำเร็จในวันนี้ และนี่คือลำดับเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาตลอดเส้นทางของเรา

2490
ก่อตั้งร้านค้าในตึกแถวขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร
2493
เริ่มประกอบกิจการนำเข้าสินค้า โดยการก่อตั้ง เซ็นทรัล เทรดดิ้ง ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจบริหารและการตลาดสินค้าแฟชั่น (Central Marketing Group หรือ CMG)
2499
เปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาแรกในย่านวังบูรพา
2517
เปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น ห้างสรรพสินค้าสาขา แฟลกชิปสโตร์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ
2533
เปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าเซน (ปัจจุบันคือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าไลฟ์สไตล์ และก่อตั้ง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2535
เปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าสาขาแรกในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นใบเบิกทางสำหรับการขยายธุรกิจสู่ต่างจังหวัด
2538
เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
2539
เปิดท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าเฉพาะทางแห่งแรก และปัจจุบันเป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2540
เปิดร้านขายสินค้าเฉพาะทางร้านอื่นๆ ได้แก่ เพาเวอร์บาย และซูเปอร์สปอร์ต ถือเป็นการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกหลากหลายประเภทอย่างเต็มรูปแบบ
2548
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลใช้ตราครุฑในกิจการ
2553
  • เปิดไทวัสดุ ร้านขายสินค้าเฉพาะทางแบบสแตนด์อโลนขนาดใหญ่แห่งแรก
  • เปิดโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ แห่งแรกในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและเจาะตลาดในต่างจังหวัด
2554
เข้าซื้อกิจการรีนาเชนเต ซึ่งเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าหรูหราในประเทศอิตาลี และเป็นการเข้าสู่ตลาดยุโรปครั้งแรกของบริษัทฯ
2555
เข้าร่วมลงทุนในกิจการ แฟมิลี่มาร์ท ในประเทศไทยในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
2556
  • เปิดตัวเว็บสโตร์แรกภายใต้ชื่อ www.central.co.th สำหรับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
  • เปิดร้านขายสินค้าเฉพาะทางแห่งใหม่ ในชื่อบ้าน แอนด์ บียอนด์
2558
เข้าร่วมลงทุนในกิจการเหงียนคิม และลานชี มาร์ทในประเทศเวียดนาม
2559
เข้าซื้อกิจการบิ๊กซีในประเทศเวียดนาม
2560

เปิดตัวการให้บริการช่วยเหลือในการเลือกซื้อสินค้าแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Omnichannel เช่น “Rinascente ON DEMAND” และ “Chat & Shop”

บริษัทฯ ได้เริ่มปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชน และการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์

2561
เปิดตัวแบรนด์ค้าปลีก GO! สำหรับธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกจากการปรับภาพลักษณ์แบรนด์บิ๊กซีในประเทศ เวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายกิจการของบริษัทฯ
2562

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัท (มหาชน) จำกัด และได้ทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS) และเพิกถอนหุ้นของ ROBINS ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด ในธุรกิจเหงียนคิม ในประเทศเวียดนาม

สำหรับประเทศอิตาลี ได้มีการเปิดให้บริการ รีนาเชนเต สาขาตูรินหลังการปรับปรุงสาขา โดยมีการขยายพื้นที่และรวบรวมแบรนด์ดังระดับโลกกว่า 1,000 แบรนด์ รวมถึง เพิ่มโซนเครื่องประดับ และร้านอาหารชั้นนำ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการอย่างครบครัน

2563

กุมภาพันธ์: บริษัทฯ เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยขึ้นแท่นเป็นหุ้นไอพีโอ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง ได้รับการจัดให้เข้าไปรวมอยู่ในดัชนี SET 50 และ MSCI Global Standard Indexes ด้วยเกณฑ์ Fast Track นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดไทวัสดุสาขาเพชรบุรี ในประเทศไทยและ GO! เมือง Tra Vinh ในประเทศเวียดนาม

มีนาคม: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาบริการแพลตฟอร์ม Omnichannel ที่ครบวงจร อาทิ เว็บไซต์ E-commerce ของบริษัทฯ โดยสามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น บริการ Chat & Shop, Click & Collect, Mobile แอปพลิเคชัน และบริการส่งสินค้าแบบ Drive Thru ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค เสมือนยกห้างสรรพสินค้าไปหาลูกค้าถึงบ้าน

เมษายน: บริษัทฯ ได้เปิดโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน มอบประสบการณ์ใหม่ ทั้ง กิน ช้อป บันเทิงครบในที่เดียว

พฤษภาคม: บริษัทฯ ประกาศแผน “ยุทธศาสตร์ 5 พร้อม” ที่ตอบโจทย์ความท้าทายในยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ซึ่งได้พัฒนาไปสู่ความเป็น นาวนอร์มอล (Now Normal) หรือ “โลกแห่งวิถีชีวิต ปัจจุบัน” อย่างแท้จริง และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันแพลตฟอร์มค้าปลีกและบริการของประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปิด GO! ที่เมือง Quang Ngai ในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด เพิ่มเติม ร้อยละ 49 ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100

มิถุนายน: รีนาเชนเต ในประเทศอิตาลีได้เปิดตัวเว็บไซต์ E-commerce เต็มรูปแบบ คือ www.rinascente.it เชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งทุกที่ทุกเวลาทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้ร้อยต่อ ด้วยช่องทางการช้อปปิ้งใหม่ล่าสุด Click & Collect บริการที่ลูกค้าสามารถ ชำระค่าสินค้าผ่านทางออนไลน์ และรับสินค้าได้ที่รีนาเชนเตทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปิดตัว “เพาเวอร์บาย x บีทูเอส” นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เข้าไปรวม อยู่ในดัชนี FTSE SET Large Cap Index

กรกฎาคม: บริษัทฯ ได้เปิด GO! ที่เมือง Buon Ma Thuot ในประเทศเวียดนาม พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ ทั้งกิน ช้อป บันเทิงครบในที่เดียว

สิงหาคม: บริษัทฯ ได้เปิดไทวัสดุ สาขาอมตะนครภายใต้รูปแบบ Small Format โดยได้มีการปรับพื้นที่ขายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแหล่งชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดให้มีสินค้าจำหน่ายที่ครบครัน

กันยายน: บริษัทฯ ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ผนึกกำลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สู่การเป็นห้างสรรพสินค้า Omnichannel แห่งแรกของประเทศไทย โดยการนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาต่อยอดเครือข่ายห้าง สรรพสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเสริมแกร่งแพลตฟอร์ม Omnichannel ให้สมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท ซีโอเเอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 19 บาท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 640,000,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,160 ล้านบาท โดย บริษัท ซีโอเเอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์ สำนักงาน หนังสือ สื่อบันเทิง และสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ออฟฟิศเมท และบีทูเอส สำหรับประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ได้เปิด มินิ โก (go!) เป็นสาขาแรกที่เมือง Tam Ky ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม

ตุลาคม: บริษัทฯ ได้เปิด GO! ที่เมือง Ben Tre ในประเทศเวียดนาม

ธันวาคม: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ทำการเปิดตัว Mobile แอปพลิเคชัน Central เพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งบน แพลตฟอร์ม Omnichannel ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าครบทุกแบรนด์ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และยังได้สิทธิประโยชน์เพื่อช้อปปิ้งทั้งที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและบนแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ปรับภาพลักษณ์จากแบรนด์ค้าปลีกบิ๊กซี เป็น GO! 5 สาขา ในประเทศเวียดนาม