ไทวัสดุ ร่วมแรงร่วมใจแบ่งปันน้ำใสให้น้องๆ 28 โรงเรียน ขอบชายแดนภาคเหนือ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือกับ สมาคมศิษย์เก่า X-MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคทุนและสนับสนุน "โครงการ(ถัง)น้ำให้น้อง" ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล จ.แม่ฮ่องสอนและ จ.เชียงใหม่

"เพราะการจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด และเพียงพอ ของโรงเรียนบนดอยภาคเหนือตอนบน เป็นเรื่องที่ยากลำบากในการเข้าถึง เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นป่าเขา มีโรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านบนเขาหลายแห่ง ในฤดูแล้งเกือบทุกโรงเรียนจะมีปัญหานักเรียนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้เป็นจำนวนมาก โครงการฯ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาถังบรรจุน้ำมอบและติดตั้งให้แก่โรงเรียนหลายๆ แห่งที่ต้องการให้ได้มีที่พักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน"

จึงเกิดเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ แบ่งปันน้ำใสสะอาด โดยการส่งมอบถังเก็บน้ำจำนวน 2,000 ลิตร ให้แก่เด็กนักเรียน 28 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่ จำนวน 44 ถัง มูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยมีคุณประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ไทวัสดุ สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการจัดเตรียม และ เป็นตัวแทนมอบถังน้ำ 2 ถังแรก ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ลามา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยถือฤกษ์ดีส่งมอบเมื่อวันเด็ก 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และมีแผนในการส่งมอบถังน้ำที่เหลือทั้งหมดอีก 26 โรงเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

"ซีอาร์ซี ไทวัสดุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาด และเพียงพอตลอดทั้งปี"