โครงการเพชรน้ำหนึ่ง

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – วันที่ 31 มีนาคม 2565 - คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬาในสถานรองรับ ภายใต้ โครงการเพชรน้ำหนึ่ง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,040,000 บาท โดยมี ผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้

(จากรูปตามลำดับ)

  1. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  2. คุณปาริชาติ ยามวินิจ ผู้บริหารบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
  3. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
  4. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  5. คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  6. คุณสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและกีฬา กลุ่มเซ็นทรัล
  7. คุณเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด