ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รับซื้อมังคุด

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในงาน “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@พังงา สินค้ามังคุดทิพย์พังงา” โดยร่วมรับซื้อผลผลิตมังคุดทิพย์ของเกษตรกร เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรชาวภาคใต้ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลไม้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ จำหน่ายในร้านท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนผลผลิตและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรไทย โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ปากถัก ตําบลท่านา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา