ไทวัสดุ ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.น่าน และ จ.เพชรบูรณ์ หลังวิกฤตอุทกภัยพายุมู่หลาน

ไทวัสดุ ลงพื้นที่ส่งกำลังใจพร้อมความช่วยเหลือให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดภาคเหนือหลังประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จากพายุมู่หลาน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย 3 พื้นที่ ได้แก่ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านดอนตัน 1,2,3 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ อุปรณ์ที่ทำความสะอาด ได้แก่พลั่ว คราด ไม้กวาด ถุงมือยาง รองเท้าบูทยาง ถุงขยะ ทิชชู่เปียก รวมถึง น้ำดื่มจอย 150 แพ็ค รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสายังได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาดท้องถนน ตลาด และหมู่บ้านประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตและเดินทางคมนาคมได้อย่างปกติสุข

“ไทวัสดุ พร้อมเคียงข้าง สร้างสุข ให้แก่ชุมชนทั้งในยามปกติสุข และในภาวะอุบัติภัยอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและประชาชนสามารถรับมือต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยไปด้วยกัน”