บุคลากรของเรา

ร่วมงานกับเรา

เราพร้อมมอบโอกาสก้าวหน้าในชีวิตด้วยงานที่ท้าทาย ในสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจ ผลักดันศักยภาพของคุณให้ก้าวข้ามขีดจำกัด จนบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพ

centralretailcareers.com