Central to Lifeศูนย์กลางชีวิตของทุกคน

เพราะโลกของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน จังหวะการใช้ชีวิตก็ไม่เท่ากัน มีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกัน และต่างมีจุดมุ่งหมายในแบบของตัวเอง

เซ็นทรัล รีเทล เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหลากหลายของชีวิต เราจึงยึดถือเป็นพันธกิจ เป็นจุดมุ่งหมาย และเป็นเหตุผลในการทำทุกอย่าง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง

เพราะชีวิต ไม่เคยหยุดนิ่ง

เราจะเป็นศูนย์กลางที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าไลฟ์สไตล์จะเปลี่ยนไปยังไง เพื่อให้ทุกการจับจ่ายคือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เหนือกว่า

เพราะชีวิต คือการก้าวไปข้างหน้า

เราจะเป็นศูนย์กลางเพื่อให้พนักงานของเราได้ต่อยอดศักยภาพ สร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้ตามที่มุ่งหวัง

เพราะชีวิต ที่มีพันธมิตรจะไปได้ไกลกว่า

เราจะเป็นศูนย์กลางสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อบุกเบิกความสำเร็จใหม่ๆ ด้วยกัน

และไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหน
ราจะก้าวไปพร้อมๆ กับการใช้ชีวิตของผู้คน
ไปอยู่ในทุกที่ ทุกเวลา
เป็นศูนย์กลางที่ตอบสนองทุกความต้องการได้ในทุกๆ วัน

เซ็นทรัล รีเทล ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักของเราช่วยผลักดันไปสู่จุดมุ่งหมาย กำหนดแนวทางการตัดสินใจ และสร้างดีเอ็นเอของธุรกิจ

รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติอันมุ่งมั่นในการทำให้ทุกวันดีขึ้น

C

Conviction ยึดมั่นในจุดมุ่งหมาย

ทุกอย่างที่ทำ เราทำเพื่อยกระดับ ชีวิตผู้คนและโลกให้ดียิ่งขึ้น

เพราะธุรกิจของเรานั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่ทำจะช่วยเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปในทางที่ดีและหล่อเลี้ยงสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

R

Resilience ปรับตัวและเปิดรับ เพื่ออนาคต

พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์
เปิดรับทุกการเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อว่าการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวิธีเดิม ๆ เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้คล่อง ผสานการทำงานเชิงรุกและความสร้างสรรค์ จะทำให้เราได้เปรียบ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ได้เสมอ

C

Collective Success รวมกันไปได้ไกล

ความสำเร็จจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อ “เรา” สำเร็จไปด้วยกัน

เราสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมรวมความคิด แบ่งปันวิสัยทัศน์ ผสานความชำนาญของแต่ละคนเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันที่ไปได้ไกลแบบก้าวกระโดด

พันธสัญญาของเรา

เซ็นทรัล รีเทล จะเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของไทยที่ก้าวสู่ระดับโลก พร้อมมอบประสบการณ์ที่ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ เป็นศูนย์กลางเพื่อการ ขับเคลื่อนของทุกชีวิต ทุกธุรกิจ และสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

สำหรับลูกค้า

เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการมอบประสบการณที่เหนือกว่า

สำหรับพันธมิตร

มีการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพอยางเต็มที่ จากเครือข่ายธุรกิจที่กว้างไกล สร้างโอกาสแห่งอนาคตที่ดี

สำหรับพันธมิตร

มีการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพอยางเต็มที่ จากเครือข่ายธุรกิจที่กว้างไกล สร้างโอกาสแห่งอนาคตที่ดี

สำหรับผู้ถือหุ้น

ได้รับผลตอบแทนที่ดี จากการขยายการลงทุนใหม่ๆ ที่เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สำหรับชุมชน

เป็นศูนย์กลางความยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนา ส่งต่อความเจริญก้าวหน้าจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง ยั่งยืนในทุกที่ๆเราไป