Central to Lifeศูนย์กลางชีวิตของทุกคน

เพราะโลกของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน จังหวะการใช้ชีวิตก็ไม่เท่ากัน มีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกัน และต่างมีจุดมุ่งหมายในแบบของตัวเอง

เซ็นทรัล รีเทล เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหลากหลายของชีวิต เราจึงยึดถือเป็นพันธกิจ เป็นจุดมุ่งหมาย และเป็นเหตุผลในการทำทุกอย่าง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง

เพราะชีวิต ไม่เคยหยุดนิ่ง

เราจะเป็นศูนย์กลางที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าไลฟ์สไตล์จะเปลี่ยนไปยังไง เพื่อให้ทุกการจับจ่ายคือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เหนือกว่า

เพราะชีวิต คือการก้าวไปข้างหน้า

เราจะเป็นศูนย์กลางเพื่อให้พนักงานของเราได้ต่อยอดศักยภาพ สร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้ตามที่มุ่งหวัง

เพราะชีวิต ที่มีพันธมิตรจะไปได้ไกลกว่า

เราจะเป็นศูนย์กลางสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อบุกเบิกความสำเร็จใหม่ๆ ด้วยกัน

และไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหน
เราจะก้าวไปพร้อมๆ กับการใช้ชีวิตของผู้คน
ไปอยู่ในทุกที่ ทุกเวลา
เป็นศูนย์กลางที่ตอบสนองทุกความต้องการได้ในทุกๆ วัน

เซ็นทรัล รีเทล ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักของเราช่วยผลักดันไปสู่จุดมุ่งหมาย กำหนดแนวทางการตัดสินใจ และสร้างดีเอ็นเอของธุรกิจ

รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติอันมุ่งมั่นในการทำให้ทุกวันดีขึ้น

C

Conviction ยึดมั่นในจุดมุ่งหมาย

ทุกอย่างที่ทำ เราทำเพื่อยกระดับ ชีวิตผู้คนและโลกให้ดียิ่งขึ้น

เพราะธุรกิจของเรานั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่ทำจะช่วยเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปในทางที่ดีและหล่อเลี้ยงสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

R

Resilience ปรับตัวและเปิดรับ เพื่ออนาคต

พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์
เปิดรับทุกการเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อว่าการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวิธีเดิม ๆ เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้คล่อง ผสานการทำงานเชิงรุกและความสร้างสรรค์ จะทำให้เราได้เปรียบ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ได้เสมอ

C

Collective Success รวมกันไปได้ไกล

ความสำเร็จจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อ “เรา” สำเร็จไปด้วยกัน

เราสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมรวมความคิด แบ่งปันวิสัยทัศน์ ผสานความชำนาญของแต่ละคนเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันที่ไปได้ไกลแบบก้าวกระโดด

“CRC Care” Business Philosophy