ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ Event หมายเหตุ
15.05.2563 แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563 เวลา: 16.30-18.00 น.
15.05.2563 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563 เวลา: 8.00 น.
10.04.2563 ประชุม Conference call: To provide an update on the Company regarding the impact from the COVID-19 situation เวลา: 16.00 - 17.00 น.
02.03.2563 แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เวลา: 14.30-16.00 น. ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok
20.02.2563 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 10:00 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17.01.2563 งานนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ‘CRC’ เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์