ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ Event หมายเหตุ
17.03.2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน เวลา 16:30 - 17:45 ณ ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20.02.2563 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 10:00 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17.01.2563 งานนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ‘CRC’ เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์