กิจกรรมย้อนหลัง
30 มิถุนายน 2565

Virtual ASEAN Conference 2565 จัดโดยมอร์แกน สแตนลีย์

15 มิถุนายน 2565

BLS Consumer-Retail Day: Health check-up for Thai UPC consumers จัดโดยบลจ. บัวหลวง

08 มิถุนายน 2565

Corporate Day 2565จัดโดยบลจ. ทิสโก้

08 มิถุนายน 2565

UBS OneASEAN Conference 2565จัดโดยบลจ. ยูบีเอส

27 พฤษภาคม 2565

Opportunity Day 1Q2565 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 พฤษภาคม 2565

Opportunity Day 1Q2565 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2565

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล

29 เมษายน 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

15 มีนาคม 2565

Opportunity Day FY2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15 มีนาคม 2565

Opportunity Day FY2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

03 มีนาคม 2565

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2564 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล

08 กุมภาพันธ์ 2565
30 สิงหาคม 2564

Opportunity Day 2Q2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 สิงหาคม 2564

Thailand Focus 2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26 สิงหาคม 2563
14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

14 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2563

15 พฤษภาคม 2563
8.00 AM

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล

10 เมษายน 2563
16.00 - 17.00 น.

ประชุม Conference call: To provide an update on the Company regarding the impact from the COVID-19 situation จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล

20 กุมภาพันธ์ 2563
10:00 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย