กิจกรรมที่ผ่านมา

Opportunity Day 3Q2566 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล
Company Profile
Non-Deal Roadshow (NDR) Business & Performance Updates 2Q 2023
Opportunity Day 2Q2566 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Yuanta Corporate day
BLS Consumer Fit Check Day
Company Profile
30th CITIC CLSA Invertors' Forum Hong Kong
2nd Consumer Virtual Conference 2566 จัดโดย บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
Business & Performance Updates 1H 2566, จัดโดย บล.ดาโอ
Thailand Focus 2566 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย