กิจกรรมย้อนหลัง
01 ธันวาคม 2564

The Central Group Day จัดโดย บลจ. ซี แอล เอส เอ

26 พฤศจิกายน 2564

Opportunity Day 3Q2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19 พฤศจิกายน 2564

Twentieth Annual Asia Pacific Summit จัดโดย บล. มอร์แกน สแตนลีย์

12 พฤศจิกายน 2564

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2564 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล

11 พฤศจิกายน 2564

ผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2564

14 กันยายน 2564

28th Annual CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2564 จัดโดยบล. ซี แอล เอส เอ

01 กันยายน 2564

BlackRock ASEAN Virtual Tour จัดโดย บลจ. แบล็คร็อค

30 สิงหาคม 2564

Opportunity Day 2Q2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30 สิงหาคม 2564

Opportunity Day 2Q2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 สิงหาคม 2564

Thailand Focus 2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 สิงหาคม 2564

Thailand Focus 2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17 สิงหาคม 2564

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล

09 กรกฎาคม 2564

Thai Corporate Day จัดโดย บล. บัวหลวง

25 มิถุนายน 2564

Corporate Day จัดโดย บล. ทิสโก้

25 มิถุนายน 2564

Virtual Flagship ASEAN Conference จัดโดย มอร์แกน สแตนลีย์

16 มิถุนายน 2564

UBS OneASEAN Virtual Conference 2564 จัดโดย บล. ยูบีเอส

08 มิถุนายน 2564

Thailand Virtual Corporate day จัดโดย บล. ฟินันเซีย ไซรัส และบีเอ็นพี พารีบาส์

26 สิงหาคม 2563
14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

14 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2563

15 พฤษภาคม 2563
8.00 AM

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล