SET SYMBOL: CRC
ปรับปรุงเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2565
ราคาล่าสุด
35.25 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1.00 (2.92 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
25,726,705.00
วันก่อนหน้า
34.25
ราคาเปิด
34.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
34.50 - 35.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
29.75 - 41.75