SET SYMBOL: CRC
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564
ราคาล่าสุด
31.50 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-1.56 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
7,544,295.00
วันก่อนหน้า
32.00
ราคาเปิด
31.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
31.25 - 32.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
24.50 - 38.50