SET SYMBOL: CRC
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ตุลาคม 2564
ราคาล่าสุด
35.50 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-1.39 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
10,766,031.00
วันก่อนหน้า
36.00
ราคาเปิด
36.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
35.25 - 36.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
24.50 - 38.50