ราคาหลักทรัพย์

CRC
32.25 THB
2.00(6.61%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,176,955.00
วันก่อนหน้า
30.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.25 - 32.25
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
860,447,538.75
ราคาเปิด
30.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.70 - 42.25