บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทยและมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-Channel ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่มาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ที่พร้อมสร้างยอดขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทาง

อ่านเพิ่มเติม
ราคาหลักทรัพย์: CRC
32.00 THB
-0.75(-2.29%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,362,773.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
205,763,949.75
ปรับปรุงเมื่อ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

22 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร : +662 650 3600 ต่อ 1703
อีเมล : ir@central.co.th