บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม

ทำความรู้จัก เซ็นทรัล รีเทล

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ CRC รวมถึงภาพรวมของบริษัท โครงสร้างรายได้ และอื่นๆ

เลื่อนกำหนดการรับซื้อหุ้นบมจ. โรบินสัน โดยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“CRC”)

อ่านเพิ่มเติม

ลงทุนไปกับ CRC

ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category)

ไตรมาส 3 ปี 2566

รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายงานและผลประกอบการล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เอกสาร
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
Opportunity Day 3Q2566 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์
เบอร์โทร: +662 650 3600 #1563-1564
อีเมล: ir@central.co.th
สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล

สมัครรับข่าวสาร