เซ็นทรัล รีเทล ขยายอาณาจักร

ก้าวไกลสู่ระดับโลก

อาณาจักรค้าปลีกของ เซ็นทรัล รีเทล นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและครอบคลุมเมืองหลักในหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เรามีร้านค้า 1,721 ร้านค้าใน 59 จังหวัดของประเทศไทย 123 ร้านค้าใน 41 จังหวัดของประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 สาขาใน 8 เมืองของประเทศอิตาลี ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายรวม 3,261,574 ตารางเมตร และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่ารวม 712,521 ตารางเมตร

ประเทศไทย

ร้านค้า
จังหวัด
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร

ประเทศเวียดนาม

ร้านค้า
จังหวัด
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร

ประเทศอิตาลี

สาขา
เมือง
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565