เซ็นทรัล รีเทล ขยายอาณาจักร

ก้าวไกลสู่ระดับโลก

อาณาจักรค้าปลีกของ เซ็นทรัล รีเทล นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและครอบคลุมเมืองหลักในหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เรามีร้านค้า 2,115 ร้านค้าใน 55 จังหวัดของประเทศไทย 118 ร้านค้าใน 39 จังหวัดของประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 แห่งใน 8 เมืองของประเทศอิตาลี ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายรวม 3,199,364 ตารางเมตร และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่ารวม 600,838 ตารางเมตร

ประเทศไทย

ร้านค้า
จังหวัด
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร

ประเทศเวียดนาม

ร้านค้า
จังหวัด
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร

ประเทศอิตาลี

ร้านค้า
เมือง
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564