เซ็นทรัล รีเทล ขยายอาณาจักร

ก้าวไกลสู่ระดับโลก

อาณาจักรค้าปลีกของ เซ็นทรัล รีเทล นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและครอบคลุมเมืองหลักในหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เรามีร้านค้า 1,897 ร้านค้าใน 56 จังหวัดของประเทศไทย 121 ร้านค้าใน 41 จังหวัดของประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 สาขาใน 8 เมืองของประเทศอิตาลี ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายรวม 3,247,313 ตารางเมตร และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่ารวม 680,005 ตารางเมตร

ประเทศไทย

ร้านค้า
จังหวัด
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร

ประเทศเวียดนาม

ร้านค้า
จังหวัด
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร

ประเทศอิตาลี

สาขา
เมือง
พื้นที่ขาย
ตารางกิโลเมตร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565