ธุรกิจหลัก

ครองความเป็นผู้นำในทุกหมวดหมู่

จากจุดเริ่มต้นเพียงร้านค้าเล็กๆ วันนี้เซ็นทรัล รีเทล คือกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก ธุรกิจของเราประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ กลุ่มฟู้ด กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ และ กลุ่มเฮลธ์ แอนด์ เวลเนส โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีแบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท แต่ละแบรนด์ค้าปลีกจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เครือข่ายร้านค้า รูปแบบร้านค้า สินค้าที่เสนอขาย กลยุทธ์ในการสื่อสารแบรนด์ (Branding) และจุดยืนทางการตลาด

ศูนย์กลางสินค้าอุปโภค-บริโภค

กลุ่มฟู้ด

ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ด โฮลเซลล์
OMNICHANNEL
Platforms

ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปตาม มินิซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์ เดลี่(รวมถึงร้านแฟมิลี่มาร์ท ที่ได้ทำการปรับเปลี่ยนแบรนด์ เป็น “ท็อปส์เดลี่” แล้วทั้งหมด) โก โฮลเซลล์ และ ในประเทศเวียดนาม อาทิ บิ๊กซี / GO! และ ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม มินิ โก (go!) เวียดนาม ลานชี มาร์ท

ศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์

กลุ่มแฟชั่น

ห้างสรรพสินค้า
ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง
Brandshops
เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า
OMNICHANNEL
Platforms

ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต Brandshop ต่าง ๆ

ศูนย์กลางเรื่องบ้าน

กลุ่มฮาร์ดไลน์

ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง
OMNICHANNEL
Platforms

ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บีเอ็นบีโฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ เหงียนคิม เวียดนาม

ศูนย์กลางการใช้ชีวิต

กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้

ศูนย์การค้า
OMNICHANNEL
Platforms

ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของบริษัทฯ รวมถึงร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และบิ๊กซี / GO! เวียดนาม

ศูนย์กลางแห่งสุขภาพที่ดี

กลุ่มเฮลธ์ แอนด์ เวลเนส

ร้านขายสินค้า
OMNICHANNEL
Platforms

ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าในหมวดการดูแลสุขภาพและความงาม รวมทั้งสินค้าในกลุ่มดูแลสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ค้าปลีก เช่น ท็อปส์ แคร์ ท็อปส์ วีต้า และ เพ็ท แอนด์ มี