เอกสารล่าสุด

Company Profile

Company Profile

01 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลย้อนหลัง

กิจกรรม วันที่
Company Profile 01 ก.ค. 2565
Virtual ASEAN Conference 2565 จัดโดยมอร์แกน สแตนลีย์ 30 มิ.ย. 2565
BLS Consumer-Retail Day: Health check-up for Thai UPC consumers จัดโดยบลจ. บัวหลวง 15 มิ.ย. 2565
Corporate Day 2565จัดโดยบลจ. ทิสโก้ 08 มิ.ย. 2565
UBS OneASEAN Conference 2565จัดโดยบลจ. ยูบีเอส 08 มิ.ย. 2565
Company Profile 07 มิ.ย. 2565
Opportunity Day 1Q2565 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 27 พ.ค. 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล 13 พ.ค. 2565
AGM Presentation 2565 29 เม.ย. 2565
Company Profile 05 เม.ย. 2565
Company Profile 25 มี.ค. 2565
Opportunity Day FY2564 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 มี.ค. 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2564 จัดโดย เซ็นทรัล รีเทล 03 มี.ค. 2565
CRC Forum 2565 08 ก.พ. 2565