บล. เอเซีย พลัส จำกัด

สุวัฒน์ วัฒนพรพรหม
suwat@asiaplus.co.th
+66 (0) 2-081-2799

บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด

เบญจพล สุทธิ์วนิช
benjaphol.su@asiawealth.co.th
+66 (0) 2-680-5056

บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นฤมล เอกสมุทร
narumon.e@bualuang.co.th
+66 (0) 2-618-1344

บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ณัฐพล คำนวณผล
Nuttapon.Kumnounphon@th.nomura.com
+66 (0) 2-638-5777

บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ธนัชชา จุรุกุล
thanatcha.jurukul.1@nomura.com
+66 (0) 2-081-2799

บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ไชยธร ศรีเจริญ
chaiyatorn.sr@cgs-cimb.com
+66 (0) 2-761-9239

บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

กฤตภาส สิริภัสสร
Krit.siripassorn@citi.com
+66 (0) 2-079-3611

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
Sittidath.pr@countrygroup.co.th
+66 (0) 2-205-7000 ext. 4400

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

วรายุทธ เหลืองเมธากุล
warayut.luangmettakul@credit-suisse.com
+66 (0) 2-614-6214

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

สรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
soraphob.panpiemras@clsa.com
+66 (0) 2-257-4633

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

นันทิกา เวียงเพิ่ม
nantika.wiangphoem@clsa.com

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

กรัณย์ อินทร์ชัย
karun.int@fssia.com
+66 (0) 2-611-3555

บล. โกลเบล็ก จำกัด

วิลาสินี บุญมาสูงทรง
wilasinee@globlex.co.th
+66 (0) 2-672-5937

บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์
tareetip.w@kasikornsecurities.com
+66 (0) 2-696-0033

บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี
nattawat.po@kfsec.co.th
+66 (0) 2-829-6999 ext. 2204

บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

เอกสิทธิ์ คุณาดิเรกวงศ์
Ekasit.Kunadirekwong@krungsrisecurities.com
+66 (0) 2-659-7000 ext. 5010

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แจ๊คการีน นาม
jacqueline.n@ktbst.co.th
+66(0)2-648-1126

บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

ชาลินี คงเมือง
chalinee.congmuang@macquarie.com
+66 (0) 2-694-7993

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte

Divya Gangahar Kothiyal
Divya.Gangahar@morganstanley.com
+65 (0) 6-834-6438

บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)

ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
sirichai@phatrasecurities.com
+66 (0) 2-305-9204

บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)

พรรณารายณ์ ติยะพิทยารัตน์
phannarai.von@thanachartsec.co.th
+66 (0) 2-617-4961

บล. ทิสโก้ จำกัด

ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง
tanawatr@tisco.co.th
+66 (0) 2-633-6484

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

อเล็กซ์ มนูญผล
alex.manoonpol@ubs.com
+66 (0) 2-613-5770

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

วิชุดา ปลั่งมณี
Wichuda.P@yuanta.co.th
+66 (0) 2-009-8069