บล. เอเซีย พลัส จำกัด
สุวัฒน์ วัฒนพรพรหม suwat@asiaplus.co.th
+66 (0) 2-081-2799
บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด
เบญจพล สุทธิ์วนิช benjaphol.su@asiawealth.co.th
+66 (0) 2-680-5056
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
+66 (0) 2-618-1344
บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ณัฐพล คำนวณผล Nuttapon.kumnounphon@krungsricapital.com
+66 (0) 2-638-5777
บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ธนัชชา จุรุกุล Thanatcha.jurukul.1@krungsricapital.com
+66 (0) 2-081-2799
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ไชยธร ศรีเจริญ chaiyatorn.sr@cgs-cimb.com
+66 (0) 2-761-9239
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
กฤตภาส สิริภัสสร Krit.siripassorn@citi.com
+66 (0) 2-079-3611
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง Sittidath.pr@countrygroup.co.th
+66 (0) 2-205-7000 ต่อ 4400
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
วรายุทธ เหลืองเมธากุล warayut.luangmettakul@credit-suisse.com
+66 (0) 2-614-6214
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
สรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com
+66 (0) 2-257-4633
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
นันทิกา เวียงเพิ่ม nantika.wiangphoem@clsa.com
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรัณย์ อินทร์ชัย karun.int@fssia.com
+66 (0) 2-611-3555
บล. โกลเบล็ก จำกัด
วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th
+66 (0) 2-672-5937
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์ tareetip.w@kasikornsecurities.com
+66 (0) 2-696-0033
บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
ณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี nattawat.po@kfsec.co.th
+66 (0) 2-829-6999 ต่อ 2204
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เอกสิทธิ์ คุณาดิเรกวงศ์ Ekasit.Kunadirekwong@krungsrisecurities.com
+66 (0) 2-659-7000 ต่อ 5010
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แจ๊คการีน นาม jacqueline.n@ktbst.co.th
+66 (0) 2-648-1126
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชาลินี คงเมือง chalinee.congmuang@macquarie.com
+66 (0) 2-694-7993
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte
Divya Gangahar Kothiyal Divya.Gangahar@morganstanley.com
+65 (0) 6-834-6438
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ sirichai@phatrasecurities.com
+66 (0) 2-305-9204
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
พรรณารายณ์ ติยะพิทยารัตน์ phannarai.von@thanachartsec.co.th
+66 (0) 2-617-4961
บล. ทิสโก้ จำกัด
ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง tanawatr@tisco.co.th
+66 (0) 2-633-6484
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อเล็กซ์ มนูญผล alex.manoonpol@ubs.com
+66 (0) 2-613-5770
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
วิชุดา ปลั่งมณี Wichuda.P@yuanta.co.th
+66 (0) 2-009-8069