ข่าวความยั่งยืน

“มอบถุงยังชีพ”

เซ็นทรัล รีเทล มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมภาคใต้

เซ็นทรัล รีเทล นำโดย TOPS, THAI WATSADU และ ROBINSON พร้อมด้วยทีม CENTRALITY ร่วมส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ ในเขตภาคใต้ จำนวน 2,000 ครัวเรือน โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการการรับมอบ ณ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4

พร้อมกันนี้คณะยังได้ลงพื้นที่ส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังและยากลำบากในการเดินทาง จำนวน 400 ครัวเรือน ที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย

#CentralRetail #CRC