ข่าวความยั่งยืน

มอบถุงยังชีพ ภาคใต้

มอบถุงยังชีพ ภาคใต้

เซ็นทรัล รีเทล มอบความห่วงใยสู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายและประชาชนในบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล และ ไทวัสดุ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จึงให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งอาหารแห้ง เครื่องดื่ม และของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยได้มอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 3,000 ครัวเรือน เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราชสงขลา นราธิวาส และ ยะลา

นอกจากนี้ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานของเราในพื้นที่ภาคใต้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจและถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย

#CentralRetail
#CRC