ข่าวความยั่งยืน

ผักปลอดภัย ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

ผักปลอดภัย ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

“พอปลูกไปสักพักเราเริ่มมีอาการแพ้สารเคมี คนรอบตัวก็เจ็บป่วยเพราะสารเคมีด้วย ทำให้เราเปลี่ยนมาปลูกผักแบบอินทรีย์ ซึ่งส่งผลดีต่อเรา เพราะไม่ได้สัมผัสกับสารเคมี คนที่กินผักก็ปลอดภัย มีสุขภาพดีด้วย” - จันทิมา ซ่งศิริกุลไพริน (เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ จ.เพชรบูรณ์)

เซ็นทรัล รีเทล ได้มีโอกาสเดินทางไปยังสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของพืชผักปลอดภัยที่จะถูกส่งต่อไป ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

นอกจากได้พูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์แล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยังบอกกับเราด้วยว่าในวันที่รับซื้อผักจากเกษตรกร จะมีการตั้งโต๊ะเพื่อตรวจสารเคมีทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าผักของเราปลอดภัยไร้สารพิษ

เซ็นทรัล รีเทล สนับสนุนเกษตรกรในหลายพื้นที่ให้หันมาทำเกษตรอินทรย์ให้มากขึ้น รวมถึงเกษตรกรที่บ้านทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ด้วย เพราะดีทั้งต่อ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อมด้วย เราจึงได้สนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูก และร่วมกับ สวทช. สนับสนุนต้นกล้าที่ปลอดสารเคมี และ เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วย

TOPS Thailand ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยังรับซื้อผลผลิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาวางขายใน ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรและสนับสนุนให้เกษตรหันมาปลูกผักอินทรีย์ให้มากขึ้นด้วย

#CENTRALRETAIL
#CRC
#เซ็นทรัลทำ
#ผักปลอดภัยภูทับเบิก