ข่าวความยั่งยืน

ไข่นอกคอก

เมื่อเด็กนอกกรอบกับไก่นอกกรงมาเจอกันจึงเกิดเป็น “ไข่นอกคอก”

“ไข่นอกคอก” หรือโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อส่งเสริมในโรงเรียน เป็นอีกโครงการที่น่าสนใจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ “เลี้ยงไก่นอกคอก” เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัยและลดรายจ่ายในการซื้อไข่ไก่สำหรับให้นักเรียนบริโภค ด้วยการสนับสนุนให้เลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน โดยการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ ให้ไก่อารมณ์ดี มีสุขภาพที่ดี

โครงการนี้ช่วยฝึกเด็กให้รู้จักการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้ด้วยการลงมือเลี้ยงไก่โดยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ สร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ช่วยสร้างทักษะและต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนไทยได้ในอนาคต

เซ็นทรัล รีเทล ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรับซื้อผลผลิตไข่ไก่จากโครงการมาวางจำหน่ายที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 2 ล้านบาท และขยายโครงการไปมากกว่า 22 โรงเรียน ในปี 2562

#ไข่นอกคอก
#CentralRetail
#CRC