ข่าวความยั่งยืน

ไทวัสดุจัดสร้าง “ศูนย์บริการลูกค้า Contact Center” เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ไม่ใช่แค่การจ้างงาน แต่คือการเปลี่ยนชีวิตคนๆหนึ่ง...บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพียงแต่ต้องการผู้หยิบยื่นโอกาส จึงได้จัดสร้าง "ศูนย์บริการลูกค้า Contact Center" เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี โดยมี คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้า Contact Center และการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center ของคนพิการที่มีจำนวนกว่า 50 คน อีกด้วย ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา

#CentralRetail #CRC
#Thaiwatsadu