ข่าวสารองค์กร

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นำโดยดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย), นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการอิสระ (ซ้ายสุด), นางปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่ 2 จากซ้าย), นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (ขวาสุด) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา