ข่าวความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นด้านการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก

โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน DJSI World 2023 ในระดับ Top 5% ในกลุ่ม Retailing ซึ่งถือเป็นการติดอันดับสมาชิกในกลุ่ม DJSI World เป็นปีแรก อีกทั้งยังติดอันดับในกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการเป็นองค์กรค้าปลีกค้าส่งเบอร์ 1 ในประเทศไทยที่มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืน

โดยในงานรับรางวัล “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony in Bangkok” ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล / กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เข้ารับรางวัลด้านความยั่งยืนจาก S&P Global โดยมีคุณ Robert Dornau – Head of CSA Corporate Engagement, S&P Global เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อยกย่องบริษัทชั้นนำที่มีเป้าหมายและผลงานที่โดดเด่นด้านความยั่งยืนในแต่ละอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และคัดเลือกจากกว่า 9,400 บริษัท ใน 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก