ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ

รางวัลและเกียรติยศในฐานะผู้นำค้าปลีก

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอ ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Corporate Excellence
HR Innovation Award 2022
Central Retail
HR Innovation Award 2022
Marketing and Branding Excellence
Asia’s Best Brand of the Year
Central Food Retail
Asia’s Best Brand of the Year
Corporate Excellence
ASEAN Asset Class PLCs
Central Retail
ASEAN Asset Class PLCs
Corporate Excellence
เซ็นทรัล รีเทล ขึ้นแท่นค้าปลีกแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย คว้า 5 รางวัลใหญ่จาก Asian Excellence Awards 2022
Central Retail
เซ็นทรัล รีเทล ขึ้นแท่นค้าปลีกแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย คว้า 5 รางวัลใหญ่จาก Asian Excellence Awards 2022
People Excellence
Central Retail ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น
Central Retail
Central Retail ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น
People Excellence
cmg คว้ารางวัล “Kincentric Best Employer Thailand 2022” 4 ปีซ้อน พร้อมรางวัล  “Kincentric Best Employer Hall Of Fame 2022”
Central Marketing Group
cmg คว้ารางวัล “Kincentric Best Employer Thailand 2022” 4 ปีซ้อน พร้อมรางวัล “Kincentric Best Employer Hall Of Fame 2022”
Business Excellence
“ท็อปส์” คว้ารางวัลระดับแพลตตินัม  “AMCHAM CSR EXCELLENCE AWARDS” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
Central Food Retail
“ท็อปส์” คว้ารางวัลระดับแพลตตินัม “AMCHAM CSR EXCELLENCE AWARDS” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
Marketing and Branding Excellence
Thailand Corporate Excellence Award 2022 in Marketing Excellence
Central Retail
Thailand Corporate Excellence Award 2022 in Marketing Excellence
People Excellence
รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น
Central Retail
รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น
Corporate Excellence
เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัล The Global CSR & ESG Awards จากเวทีระดับโลก
Central Retail
เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัล The Global CSR & ESG Awards จากเวทีระดับโลก
Corporate Excellence
เซ็นทรัล รีเทล ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Central Retail
เซ็นทรัล รีเทล ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2