ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ

รางวัลและเกียรติยศในฐานะผู้นำค้าปลีก

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอ ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Sustainability Excellence
Best Community Programme Award
Central Retail
Best Community Programme Award
Corporate Excellence
Top 10 Most Reputable Retail Companies
Central Retail
Top 10 Most Reputable Retail Companies
Business Excellence
Thailand Corporate Excellence Awards 2021 (สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ)
Central Retail
Thailand Corporate Excellence Awards 2021 (สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ)
Corporate Excellence
Asian Excellence Awards 2021
Central Retail
Asian Excellence Awards 2021
Business Excellence
The Best eService Provider Award
OfficeMate
The Best eService Provider Award
Sustainability Excellence
Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2021 (Platinum level for 11 executive years)
Central Food Retail
Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2021 (Platinum level for 11 executive years)
Corporate Excellence
Asia’s Outstanding Companies Poll 2021
Central Retail
Asia’s Outstanding Companies Poll 2021
Corporate Excellence
Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 & 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand
Central Retail
Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 & 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand
Business Excellence
Q Modern Trade Award & Organic Standardized Supermarket Award
Central Food Retail
Q Modern Trade Award & Organic Standardized Supermarket Award
Business Excellence
Best Retail Franchise
OfficeMate
Best Retail Franchise
Business Excellence
The Safety Committee Award
Robinson Lifestyle
The Safety Committee Award