ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ

รางวัลและเกียรติยศในฐานะผู้นำค้าปลีก

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอ ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Corporate Excellence
Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 & 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand
Central Retail
Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 & 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand
Business Excellence
Q Modern Trade Award & Organic Standardized Supermarket Award
Central Food Retail
Q Modern Trade Award & Organic Standardized Supermarket Award
Business Excellence
Best Retail Franchise
OfficeMate
Best Retail Franchise
Business Excellence
The Safety Committee Award
Robinson Lifestyle
The Safety Committee Award
Corporate Excellence
All-Asia Executive Team
Central Retail
All-Asia Executive Team
Marketing and Branding Excellence
Best Brand Performance on Social Media
Central Food Retail
Best Brand Performance on Social Media
Business Excellence
Certificate of Recognition
Central Retail Vietnam
Certificate of Recognition
Business Excellence
Top 8 Stores to Visit
Central Food Retail
Top 8 Stores to Visit
Marketing and Branding Excellence
Spikes Asia Awards
Central Department Store
Spikes Asia Awards
Marketing and Branding Excellence
Global Thai Brand Award & Most Trusted Modern Sales Channel Retail Store in Thailand
Central Department Store
Global Thai Brand Award & Most Trusted Modern Sales Channel Retail Store in Thailand
Corporate Excellence
TOP 100 Business People
Central Retail
TOP 100 Business People