ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ

รางวัลและเกียรติยศในฐานะผู้นำค้าปลีก

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอ ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Corporate Excellence
All-Asia Executive Team
Central Retail
All-Asia Executive Team
Marketing and Branding Excellence
Best Brand Performance on Social Media
Central Food Retail
Best Brand Performance on Social Media
Business Excellence
Certificate of Recognition
Central Retail Vietnam
Certificate of Recognition
Business Excellence
Top 8 Stores to Visit
Central Food Retail
Top 8 Stores to Visit
Marketing and Branding Excellence
Spikes Asia Awards
Central Department Store
Spikes Asia Awards
Marketing and Branding Excellence
Global Thai Brand Award & Most Trusted Modern Sales Channel Retail Store in Thailand
Central Department Store
Global Thai Brand Award & Most Trusted Modern Sales Channel Retail Store in Thailand
Corporate Excellence
TOP 100 Business People
Central Retail
TOP 100 Business People
Business Excellence
รางวัลความเป็นเลิศด้านการค้าปลีก (The 2020 GIA Global Honoree for Excellence in Retail)
รางวัลความเป็นเลิศด้านการค้าปลีก (The 2020 GIA Global Honoree for Excellence in Retail)
Sustainability Excellence
องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี
Central Retail
องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี
Corporate Excellence
รางวัล BEST EQUITY DEAL OF THE YEAR, THAILAND
Central Retail
รางวัล BEST EQUITY DEAL OF THE YEAR, THAILAND
Sustainability Excellence
Thank you and recognition
Thank you and recognition