ไทวัสดุ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมพลิกฟื้นคืนธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำ สู่ความยั่งยืน

ไทวัสดุ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมพลิกฟื้นคืนธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำ สู่ความยั่งยืน

ไทวัสดุ ร่วมกับองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย และลูกค้า ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในโครงการป่ารักษ์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 814 ฝาย เพื่อให้ชุมชนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ฟื้นป่าต้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรักษาผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

#ไทวัสดุ
#CentralRetail
#CRC
#เซ็นทรัลทำ