ร่วมส่งต่อความสุข มอบโอกาส เพื่อสร้าง ‘คน’ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ตอกย้ำ Brand Belief ที่เชื่อว่าการสร้างคน คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน

เดินหน้าตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสุขผ่าน ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness Forward เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคม ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอสั้น ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเก่งของเด็กไทยผู้มีความฝัน และเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเป็นตัวกลางที่จะช่วยสร้างฝันของเยาวชนไทยให้เป็นจริง โดยจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เชิญชวนคนไทยร่วมส่งต่อความสุข และสมทบทุน มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้าง ‘คน’ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า

พร้อมทั้งจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 และช่วยเหลือนักเรียนยากจนแต่ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 3 ล้านคน ใน 3 ปี ชวนมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคน

ร่วมสมทบทุนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ ผ่านการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ทุกการบริจาคผ่านการสแกน QR จะได้สิทธิลดหย่อนเข้าระบบของทางสรรพากรอัตโนมัติ)

ร่วมสนับสนุน