งาน “จริงใจ มาหา…นคร” มหกรรมสินค้าจากชุมชนเกษตรกรทั่วไทย ยกขบวนสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 4 ภาค ทั้งผักผลไม้ปลอดสารพิษ ผลผลิตแปรรูป, งานหัตถกรรม, สินค้า GI และของดีประจำท้องถิ่น มากกว่า 1,000 รายการส่งตรงจากเกษตรกรไทยจาก 33 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 50 บูธ มากกว่า 60 ชุมชน จัดขึ้นวันที่ 21-25 มิถุนายน 2566 ณ โซน Eden 1, 2 และ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่ยั่งยืน

โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์, คุณญนน์ โภคทรัพย์, คุณบุษบา จิราธิวัฒน์, คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ แห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คุณสเตฟาน คูม และผู้บริหารจากไทวัสดุ ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมนำชมไฮไลท์ของโซนต่างๆ

ภายในงาน จริงใจ มาหา…นคร ช้อปของดีประจำท้องถิ่นจากทุกภาคทั่วไทยที่โซน “ตลาดจริงใจ” รวมไว้ที่อีเดน 1 พร้อมรับประทานจากร้านชื่อดัง และร้าน “OTOP 5 ดาว” และพบปะพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง หากชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้เมื่อมีโอกาสไปเยือนในจังหวัดนั้นๆ ได้อีกด้วย

บริเวณอีเดน 1-2 พบ 8 โครงการไฮไลต์ ของ Central Tham และบูธสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA by TAT ได้แก่

  1. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สหกรณ์การเกษตรยั่งยืน แม่ทา จ.เชียงใหม่ (มันหวานญี่ปุ่น)
  2. ศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจ บ้านเทพพนา จ.ชัยภูมิ (ทุเรียนโอโซน)
  3. ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง (ผ้าทอนาหมื่นศรี)
  4. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ จ.น่าน (ฟักทองอินทรีย์)
  5. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จ.สุรินทร์ (ผลผลิตอินทรีย์)
  6. ศูนย์เรียนรู้สวนป่าประดู่ เกษตรยั่งยืน และสมุนไพรพื้นถิ่นภาคใต้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านรถจิ๊ป จ.สุราษฎร์ธานี (ผลผลิตอินทรีย์)
  7. ศูนย์แปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู จ.สิงห์บุรี (ปลาช่อนแดดเดียว)
  8. โครงการท่องเที่ยววิถีเกษตรสไมล์เมล่อน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา จ.อยุธยา (เมล่อน)
  9. บูธสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA by TAT

Central Tham Exhibition โซนอีเดน 3 ที่บอกเล่าความเป็นมาโครงการ เซ็นทรัล ทำ ของกลุ่มเซ็นทรัล มุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมลํ้า ให้โอกาสทุกคนในสังคม พัฒนาด้านการศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้มั่นคง แบ่งปันความรู้ทักษะต่าง ๆ สนับสนุนช่องทางการขายและสื่อสารทางการตลาด พร้อมการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โลกสีเขียว ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนด้วย ‘พลังของการลงมือทำ’ ได้อย่างแท้จริง พร้อมลิ้มรสกาแฟภูชี้เดือน จ.เชียงราย จากร้าน Good Goods

ทางด้าน ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2565 มีตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั้งหมด 33 สาขาใน 28 จังหวัด รวม 9,696 ครัวเรือน สร้างยอดขายถึง 250 ล้านบาท
ภายในสิ้นปี 2566 ตลาดจริงใจ Farmers’ Market จะมีทั้งสิ้น 39 สาขา ใน 34 จังหวัดทั่วไทย และครอบคลุม 10,360 ครัวเรือน